IT Solutions Przemysław Chomentowski

MPL

Głównym zadaniem aplikacji MPL jest pomoc w procesie opracowania dokumentacji jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji. Aplikacja przeznaczona jest dla jednostek istniejących lub specjalnie tworzonych. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób przygotować niezbędną, wymaganą przepisami, dokumentację dla jednostki, którą planuje się objąć militaryzacją, zapewniając przy tym pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Aplikacja umożliwia przygotowanie m.in. następujących dokumentów:

a) Dokumentację organizacyjno-mobilizacyjną
b) Dokumentację dot. reklamowania pracowników
c) Wykazy imienne
d) Zbiorowe listy imienne osób przeznaczonych do służby w jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji
e) Etat jednostki zmilitaryzowanej
f) Karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych
g) Książkę obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej
i inne niezbędne dokumenty. 

Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym przetestowaniem aplikacji skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Korzystamy z plików cookies. Przeczytaj więcej na ten temat w Polityce prywatności.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.